Engelsk översättning

Som ni märker har jag börjat skriva en engelsk sammanfattning i blogginläggen. Det här är för att hemsidan kommer vara på engelska, och där kändes det ju ologiskt om bloggen bara skulle vara för de svenskläsande besökarna. Nu ska jag försöka skriva en uppsats mitt i kaoset av vad jag tror är en sorts videoinspelning ledd av Bert Karlsson.
As you may have noticed I now write English summaries in my blog. This is because my web site will be in English and it didn't make sence for the blog to be only for the swedishvisitors. Write now I'm gonna try to write an essay in the middle of what I think is some sort of video shoot led by Bert Karlsson (famous Swedish music profile).