Your own choice

De senaste åren har streamingtjänster, här i Sverige främst Spotify, vunnit otroligt mycket mark både bland lyssnare och musikbranch. Den sistnämnda bemötte till en början tjänsten med viss skepsis följt av lovord. Detta byttes sedan ut till ilska (när alla insåg att 1) flera stora skivbolag hade gått in med egna pengar och därför hade ett större intresse i tjänsten än vad man först förstått och 2) ersättningsnivån var skandalöst låg). Detta ledde till förargade artister och upphovsmän som skrek ut sin ilska i kvällspressen där de möttes av piratpartister som kallade dem girigbukar. Sedan hände inte så mycket. Flera av de som skrikit högst sällade sig i leden och behöll sin musik på Spotify medan andra valde att fortsätta hålla sin musik borta från streamingtjänsten. Strax lanserades konkurrerande tjänster i Sverige där Wimp blivit störst, en tjänst som endast använder sig av betallösningar, och efter ca 2 år i Sverige nu börjat vinna viss mark, särskilt tack vare samarbeten med TV-sända musikprogram. 
Streamingtjänsternas snabba tillväxt har förändrat hur vi lyssnar på musik. Musiken är inte längre någonting man köper som en vara, istället är den något vi lånar närsom helst, varsom helst och hur mycket som helst mot en månadskostnad motsvarande en lunch. Eftersom de flesta artister och skivbolag fogat sig efter den nya ordningen har detta slutat ifrågasättas och musiks tillgänglighet på streamingtjänster blivit direkt avgörande för dess möjlighet att nå en publik. Men nu kommer en vändning. Rihanna har valt att endast släppa singlar på Spotify medan skivan i sin helhet endast finns tillgänglig att köpa. Även Taylor Swift har än så länge hållt sin skiva borta från onlinetjänster; hennes skivbolag har förklarat för Rolling Stone Magazine att det inte finns någon lönsamhet i att göra musik tillgänglig på onlinetjänster, i alla fall inte vid tiden kring release.
Nu inväntar jag med spänning reaktionerna från alla de piratpartistsympatisörer och övriga lobbyister som vill att all musik ska vara gratis. Med säkerhet kommer de bli utmålade som giriga, kanske kommer någon antyda att de inte är "äkta" musiker eftersom de öppet talar om att de faktiskt har ett vinstintresse med sin musik. Därför tänker jag passa på att säga vad jag tycker att det här säger om dessa artister; de vågar gå sin egen väg och göra det de tror på även om det kan mötas av motstånd, de vågar säga att det är upphovsrättsinnehavarnas (både av musiken och inspelningen) rätt att bestämma var och hur deras musik ska spridas och sist men inte minst de tar sin musik på allvar och vågar säga att den är värdefull, förhoppningsvis tycker deras fans också att den är det. Om det inte är att vara en äkta musiker så vet jag inte vad som är.
.
Gaffa Magazine has written about this here
.
The last couple of years streaming services like Spotify has been the new way to consume music. The music industry has been going back and forth whether this is a positive turn of events or not but since some time have seemed to pretty much accept the new situation. Since both the industry and the audience has adapted to the streaming services where music can be acceced anywhere, any time and any number of times at a monthly cost of one lunch. As a consequence, music's availability for streaming has become crucial to its possibility of success. Since everybody has accepted the new order, no one have dared to question it, until now. Neither Rihannas not Taylor Swifts new albums are available on streaming services, Rihanna only releasing singles for streaming and Swifts record company saying releasing music for streaming in time of its release is not profitable.
I know there will be objectors to this, saying this action is greedy and these musicians are not "real" musicians, because they care about actually making a profit. To me this only proves that Rihanna and Taylor Swift dare to do what they feel is right even though it might not be the most popular choice, stand by the copyrightowners (both of the music and the recordings) right to chose how and where their music is distributed and last but not least they take their music seriously and it has a worth, hopefully their fans will think so to. If this is not a real musician, I don't know what is.