Beach Boys - 2 = ?

Dagens nyhetskommentar blir angående Beach Boys stundande turnée där medlemmen Mike Love valt att inte inkludera originalmedlemmarna Brian Wilson och Al Jardin samt David Marks som turnerade med bandet under 60-talet. De alla ska medverka under kvällens konsert i London, men sedan drar Mike Love, som turnerat flitigast under namnet Beach Boys de senaste åren, vidare med Bruce Johnston. Sedan det blev kännt att de två originalmedlemmarna inte kommer medverka har bland annat en arrangör i Texas avbokat den planerade spelningen. 
Jag tycker att det är synd att de alla inte turnerar tillsammans, för mig är det inte Beach Boys när inte en enda av Wilson-bröderna är med. Brian Wilson är trots allt den person som i högsta grad anses stå bakom Beach Boys sound och dessutom låtskrivare bakom några av deras största hits. Jag har förståelse för att man kanske inte längre orkar med varandra eller vill turnera tillsammans längre, men då tycker jag att det är lite falsk marknadsföring att kalla det för Beach Boys-turné. 
 
Bild lånad från DN:s artikel/ Picture borrowed from DN article
 
Today's news tells us of Beach Boys controversy where Mike Love has chosen to exclude original members Brian Wilson and Al Jardin from the tour following tonights concert in London. Also an original member, Mike Love and member since the mid 60's, Bruce Johnston will contnue alone to Peru, also excluding David Marks who toured a lot with the band in the 60's and again in the 90's.
I think it's a great pity that the band does not tour together, and especially when two original members are still alive and one of these being the main chreative motor of the band. I do understand that you might not want to tour together after 50 years, but calling the tour a Beach Boys tour is false marketing.