How did I get here?

Har den senaste tiden funnit mig involverad i en debatt om sexism i offentlig konst. Det här med genus och sexistiska inslag i vardagen är sådant som jag är ytterst intresserad av, men sällan tar upp här på bloggen. Grejen när man diskuterar de här sakerna är att det ofta rör upp mycket känslor. Det finns de som känner sig kränkta och de som tycks kränkas av de förstas upplevda kränkning. I nästa led blir därför diskussionen i sig ett föremål för studie då det är ganska intressant att försöka förstå varför folk reagerar så starkt från båda sidor i den här typen av debatter.