What I am

Det är väldigt intressant det där med att få kommentarer om ens personliga egenskaper. Egentligen tycker jag en ska akta sig för sånt, för hur väl känner vi verkligen varandra? Och när någon försöker säga något om hur jag är (snarare än vad jag gör) så väcks en liten röst inom mig som skriker "vem fan är du att definiera mig?". Men trots detta kan jag inte hjälpa att bli intresserad när jag helt opåkallat får oväntade personlighetsdrag tillskrivna mig. Senast inkomna kommentarer menar att jag har sinne för logistik och är spontan. Jamen se där!

Kommentera här: