I talarstolen

Hej.
Jag heter Emma och jag är en ordfascist. (-Hej Emma!)
Jag har talat här många gånger förut, och jag hoppas att jag inte stjäl utrymme från någon annan, men jag kände att jag var tvungen att säga något litet idag också. Det handlar om ordet smältdegel. I vardagligt språk är smältdegel ett uttryck som beskriver en plats där t.ex många kulturer blandas utan att ta ut varandra, man får en gemensam kultur där man ger och tar av varandra. Exempelvis kan man säga att "New York är en smältdegel" eftersom det varit en plats dit många invandrare först anlänt till och ofta stannat på. Ett vanligt misstag vid användning av ordet smältdegel är att säga smältdeg, detta är fel. Om vi delar upp ordet i dess beståndsdelar blir det ganska lätt att förstå varför. Smält- handlar alltså om någon typ av sammansmältning eller blandning. Alla som bakat bröd vet att ingenting ska smälta i en deg. Däremot kan det bli lättare att blanda samman olika material om man hettar upp dem. Detta kan exempelvis göras i en gryta eller annat kärl avsett för upphettning. Degel är ett ord som sällan används idag, men som betyder ung. gryta. I en silversmedja finner man inte sällan ett kärl som kallas just smältdegel där man smälter silvret för att kunna forma det.
Jag hoppas att jag inte blev alltför långrandig och att någon fann den här informationen givande.
Tack för mig

Kommentera här: